Håll din sida levande!

Din webbplats blir mer intressant om den uppdateras ofta. Helst ska kunderna hitta något nytt varje gång de besöker sidan.

Vad händer i ditt företag?
Använd elementet Nyhetsflöde för att skapa en mini-blogg om livet som företagare, presentera produktnyheter eller länka till intressanta sidor på nätet.

Läs mer om hur du skapar ett nyhetsflöde här.

  • Nu finns IPCC:s rapport Den naturvetenskapliga grunden på svenska

    IPCC:s senaste rapport "Klimat i förändring 2021 - Den naturvetenskapliga grunden" lanserades i augusti 2021. Den är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring observerad klimatförändring, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. Nu finns en svensk översättning av rapportens sammanfattning för beslutsfattare att ladda ner på SMHIs webbplats.
  • Copernicus: Senaste sju åren de varmaste, 2021 det femte varmaste hittills

    Globalt sett är de senaste sju åren de varmaste  som uppmätts och koncentrationen av koldioxid och metan i atmosfären fortsätter att öka. År 2021 är det femte varmaste året sedan förindustriell tid. Det konstaterar Copernicus klimattjänst som nu sammanställt klimatdata för världen 2021.
  • Sveriges vattenkraftsföretag samlades online

    Under Vattenkraftsdagarna i slutet av november samlades landets stora aktörer inom vattenkraftsproduktion till ett digitalt möte under SMHIs ledning. Närvarande online var representanter från Vattenfall, Statkraft, Uniper, Fortum, Skellefteälvens vattenregleringsföretag, Tekniska verken, Holmen, Jämtkraft, Energiforsk och Vattenregleringsföretagen i Östersund. En viktig punkt på programmet var utvärderingen av SMHIs hydrologiska prognoser.